. Біликівський навчально-виховний комплекс - ПРОГРАМА гуртка виготовлення сувенірів
Біликівський навчально виховний комплекс Миргородської районної ради
Понеділок, 25.06.2018, 03:09
ГоловнаРеєстраціяВхід Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту

Наше опитування
Ваш найулюбленіший предмет?
Всього відповідей: 125
Нова Українська Школа
Національна дитяча гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лінія
» Цей день в історії

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

лучшие анимашки блестяшки

ПРОГРАМА гуртка виготовлення сувенірів

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Молодший шкільний вік — це сприятливий період для розвитку твор­чих здібностей дитини, її образного мислення, емоційного сприйняття дій­сності та активного ставлення до неї.

Заняття в гуртку виготовлення сувенірів допомагає дітям розумно й ці­каво проводити свій вільний час, пробуджує допитливість, любов до знань.

Метою програми є формування компетентностей особистості у проце­сі технічної творчості.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

 • пізнавальної: ознайомлення з основами технічної творчості, деко­ ративно-ужиткового мистецтва, моделювання й конструювання; оволо­ діння поняттями, знаннями про матеріали й інструменти.
 • практичної: формування вмінь і навичок роботи з різними матері­ алами й інструментами, прийомів виготовлення виробів і виконання тех­ нологічних операцій;
 • творчої: задоволення потреб особистості у творчій самореалізації; формування творчої особистості, її художнього смаку, пізнавального інтере­ су, творчої уяви, фантазії, емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток.
 • соціальної: виховання поваги до звичаїв і традицій українського народу, бережливого ставлення до рідної природи; розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери (доброзичливе ставлення до людей, охайність і старанність у роботі).

Курс навчання в гуртку розраховано на початковий та основний рівні навчання. Початковий рівень передбачає 144 год на рік; основний — 216 год на рік (4 і 6 год на тиждень відповідно).

Програма курсу початкового рівня розрахована на дітей 6-7-річного віку, термін навчання становить 1 рік.

Навчання в гуртках основного рівня проводиться впродовж двох нас­тупних років. Склад групи може поповнюватися дітьми віком 7-9 років, які мають відповідну підготовку і певні навички в роботі.

На основному рівні навчання вихованці поглиблюють знання, вдоско­налюють уміння та навички роботи за темами розділів програми початко­вого рівня і вивчають нові теми: «Паперовий фітодизайн», «В'язання гач­ком», «Бісероплетіння», «Макраме».

Навчання в гуртку допомагає вихованцям краще засвоювати матеріал багатьох шкільних предметів і навчальних курсів: «Художня праця», «Тру­дове навчання», «Мистецтво», «Я та Україна», а також інших. Це дає ос­нову для навчання в декоративно-ужиткових гуртках.

Упродовж трьох років навчання проводиться у формі групових гурт­кових занять із індивідуально-фронтальною роботою.

Під час занять використовуються різноманітні методи навчання: словес­ні (лекції, бесіди, пояснення), наочні (демонстрація ілюстрацій, схем, креслень, зразків виробів, екскурсії на виставку), практичні (самостійна розробка схем, ескізів, виготовлення виробів). Вагоме місце у навчальному процесі гуртка займають ігри, конкурси і вікторини, як методи стимулювання.

Наприкінці кожного заняття проводиться коротке опитування, вікторина.

Підсумком роботи з окремих тем є опитування, тестування, практична робота. Наприкінці кожного півріччя проводиться виставка робіт у гуртку і відбір експонатів на виставки-конкурси в закладі, на районну виставку дитячої творчості. За даною програмою можуть проводитись заняття в групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до «По­ложення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в по­зашкільних навчальних закладах». Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення у зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів гуртківців, а також стану матеріаль­но-технічної бази закладу. Розподіл годин за темами — орієнтовний. Теми подані в порядку зростання складності матеріалу. Керівник гуртка може сам визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи іншої теми і внести до програми відповідні корективи.

Початковий рівень ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Розділ, тема

 

Кількість годин

 

усього

теоретичні

практичні

 

1

Вступне заняття

4

4

-

 

2.

Робота з природними матеріалами:

18

3

15

 

2.1

площинна аплікація Із природних матеріалів;

(10)

2

8

 

2.2

сувеніри Із черепашок, шишок, горіхів, каштанів

(8)

1

7

 

3

Робота з папером і картоном:

30

5

25

 

3.1

плетіння зі смужок паперу;

(4)

1

3

 

3.2

аплікація, як спосіб створення худож ніх виробів;

(6)

1

5

 

3.3

художнє вирізування Із паперу;

(6)

1

5

 

3.4

рухомі Іграшки;

(6)

1

5

 

3.5

об'ємні іграшки із паперу і картону

(8)

1

7

 

4

Новорічні та різдвяні іграшки, сувеніри,

12

2

10

 

 

ялинкові прикраси

 

 

 

 

5

Сувенірні шкатулочки із вітальних листівок

12

1

11

 

 

і картону

 

 

 

 

6

Робота з текстильними матеріалами:

44

4

40

 

6.1

сувенірні вироби із ниток;

(12)

1

11

 

6.2

сувенірні вироби із шпагату;

(8)

-

8

 

6.3

аплікація Із тканини;

(8)

2

6

 

6.4

плоскі Іграшки Із тканини;

(8)

1

7

 

6.5

сувеніри Із текстильних матеріалів

(8)

-

8

 

7

Робота з утилізованою  пластмасовою продукцією

8

-

8

8

Виконання виставкових робіт

12

-

12

9

Екскурсія на виставку дитячої творчості

2

-

2

10

Підсумкове заняття

2

1

1

Разом

144

20

124

               

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (4 год)

Мета й завдання роботи гуртка. Знайомство з гуртківцями. Правила поведінки в гуртку.

Поняття про сувенір. Традиції українського народу. Сувенір у сучас­ному житті. Екскурсія на виставку дитячої творчості. Бесіда «Безпечна до­рога».

2. Робота з природними матеріалами (18 год)

2.1.               Площинна аплікація із природних матеріалів (10 год)

Природа і фантазія. Ознайомлення з художніми роботами основних видів, природними матеріалами. Складання букетів, аранжування, виго­товлення аплікацій, панно, плоских і об'ємних композицій, іграшок.

Способи заготівлі різних природних матеріалів, їхнє зберігання. Бесі­да про необхідність бережливого ставлення до природи.

Матеріали, необхідні при роботі з природними матеріалами. Правила безпечної поведінки з колючими предметами.

Ознайомлення з основними прийомами виготовлення рослинних аплі­кацій із засушених рослин, а також аплікацій із насіння, зернят і кісточок.

Поняття про композицію. Зоровий центр. Створення ескізів плоских композицій. Підбір елементів композиції. Формування композиції на ос­нові співвідношення кольорів природного матеріалу та фону. Виготовлен­ня рамочок, планшетів. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Гра «Поле чудес» на тему «Квіти навколо нас».

Практична робота. Складання плоских рослинних композицій, ви­готовлення площинної аплікації із насіння і кісточок.

2.2.               Іграшки-сувеніри із черепашок, шишок, горіхів і каштанів (8 год)

Організація робочого місця. Створення ескізів іграшок-істот. Виго­товлення іграшок-істот за ескізами. Варіанти з'єднання частин іграшок. Стилізовані форми істот на площині. Виготовлення колективних сюжет­них композицій. Підготовка основи. Викладання сюжету на основі. Офор­млення робіт. Аналіз виконаних робіт. Гра «Поле чудес» на тему «Підвод­ний світ».

Практична робота. Виготовлення плоских композицій, іграшок-сувенірів.

3. Робота з папером і картоном (30 год)

3.1.               Плетіння зі смужок паперу (4 год)

Папір — один із простих і доступних матеріалів. Історія винаходу паперу.

Різноманітність фактури паперу: матовий, блискучий, щільний, прозо­рий, жатий. Плетіння як різновид художньої творчості. Плетені вироби та їхнє застосування.

Техніка плетіння плоских й об'ємних виробів зі смужок паперу. Офор­млення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Практична робота. Виконання закладинки для книг, кошика.

3.2.               Аплікація як спосіб створення художніх виробів (6 год)

Види художньої роботи з папером. Естетика і культура під час апліка­ційних робіт. Плоскі та об'ємні аплікації. Силует у площинній аплікації. Аплікації на основі геометричних форм. Предметні аплікації. Тематичні або сюжетні аплікації. Поняття про перспективу. Етапи виготовлення ап­лікацій із паперу: підбір паперу для аплікацій за кольором, фактурою, роз­мірами; перенесення малюнка на кольоровий папір, вирізання деталей; визначення послідовності приклеювання деталей; наклеювання деталей на основу. Правила безпечної праці з ножицями. Оформлення аплікацій. Аналіз виконаних робіт. Гра-конкурс «Склади фігуру».

Практична робота. Виготовлення конструктора «Танграм», суве-нірів-аплікацій, плоских іграшок-аплікацій, вітальних листівок.

3.3.               Художнє вирізування з паперу (6 год)

Види художнього вирізування з паперу: симетричні візерунки, орна­менти, транспарантне вирізування. Ознайомлення з мистецтвом витинан-ки. Необхідні матеріали й інструменти. Загальні правила для вирізування всіх видів. Поняття про силует, симетрію. Оформлення робіт. Аналіз вико­наних робіт. Вікторина «Що ми знаємо про вирізування з паперу?».

Практична робота. Виготовлення закладинок для книжок, віталь­них листівок, серветок, пано.

3.4.               Рухомі іграшки з паперу і картону (6 год)

Безпечні прийоми користування ножицями, шилом, голкою. Відомос­ті про народну іграшку. Виготовлення деталей іграшок за шаблонами. Ру­хомі з'єднання деталей. Оформлення іграшок. Аналіз виконаних робіт. Гра-вікторина «Народна іграшка».

Практична робота. Виготовлення рухомих іграшок.

3.5.               Об'ємні іграшки з паперу й картону (8 год)

Елементи графічної грамоти. Ескіз як вид графічного зображення предметів, деталей. Основні лінії на ескізах, кресленнях: контурна, розмір­на та лінія згину. Позначення місць нанесення клею. Основні геометричні форми. Конструювання іграшок на основі циліндра, конуса, паралелепіпе­да. Виготовлення виробів за готовими розгортками. Виконання креслень розгорток за допомогою кутника, циркуля. Особливості з'єднання частин об'ємного виробу під прямим кутом, конічної та циліндричної форми. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт. Гра-вікторина «Звірі — герої українських народних казок».

Практична робота. Виготовлення іграшок на основі конуса, цилін­дра, паралелепіпеда.

4. Новорічні та різдвяні іграшки, сувеніри, ялинкові прикраси (12 год)

Народні звичаї та обряди. Новорічна та різдвяна символіка. Народні повір'я про магічну силу різдвяних прикрас. Конструювання й виготовлен­ня з різних матеріалів іграшок, сувенірів, прикрас. Естетичне оздоблення ялинкових прикрас та іграшок. Аналіз виконаних робіт. Конкурс «Ново­річні фантазії».

Практична робота. Виготовлення сувенірів-витинанок, ялинкових прикрас із шкаралуп яєць, сувеніру із природного матеріалу, вітальної листівки.

5. Сувенірні шкатулочки із вітальних листівок і картону (12 год)

Поняття про дизайн. Вибір форми шкатулочки. Підбір вітальних лис­тівок за тематикою, кольором. Виготовлення деталей із картону за допо­могою шаблонів. Правила безпечної праці. Проколювання шилом отворів у деталях. Відмірювання нитки потрібної довжини, всиляння нитки у вуш­ко голки. Прийоми зав'язування вузлика на пальцях. Обробка картонних і паперових деталей петельним швом. З'єднання деталей шкатулочки з'єд­нувальним швом. Оформлення шкатулочки. Аналіз виконаних робіт. Гра «Відгадай, що у шкатулочці».

Практична робота. Виготовлення шкатулочки.

6. Робота з текстильними матеріалами (44 год)

6.1. Сувенірні вироби із ниток (12 год)

Загальні поняття про пряжу, нитки, тасьму. Природні та штучні во­локна. Види ниток, їхні властивості й застосування. Виготовлення сувені­рів із ниток. Створення контурних малюнків. Підбір кольорових сполу­чень. Приклеювання відрізків ниток за контуром малюнка. Аплікація із відрізків ниток. Послідовність аплікаційних робіт. Послідовність виготов­лення помпонів із ниток. Конструювання іграшок із ниткових помпонів і мотків. Аналіз виконаних робіт.

Практична робота. Виготовлення аплікацій із відрізків ниток та іг­рашок на основі помпонів і мотків із ниток.

6.2.               Сувенірні вироби зі шпагату (8 год)

Загальні поняття про шпагат, необхідні приладдя й основні навички для виготовлення поробок із льняного та паперового шпагатів. Аналіз ви­конаних робіт.

Практична робота. Виготовлення листівки «Ромашка» і підставки під гарячий посуд.

6.3.               Аплікація із тканини (8 год)

Короткі дані про ткацтво. Види тканин та їхні властивості. Інструменти й приладдя для роботи з тканиною. Лицьовий і виворітний боки тканини. Послідовність виготовлення виробу із тканини. Розкрій тканини. Поняття про викрійку, розмітку на тканині. Розкроювання тканини ножицями за на­міченими лініями. Ручні шви: «вперед голку», «через край», «петельний». Правила безпечної праці з голкою. Техніка аплікаційних робіт із клаптиків тканини. Аплікація із готових форм і предметна аплікація. Оформлення ро­біт. Аналіз виконаних робіт. Гра «Відшукай кольори весни».

Практична робота. Виготовлення мініатюр і панно із готових форм та предметною аплікацією.

6.4.               Плоскі іграшки із тканини (8 год)

Конструктивні можливості тканини. Загальний принцип конструю­вання плоских іграшок. Виготовлення лекала, розмітка на тканині. Зши­вання деталей. Оформлення іграшок. Аналіз виконаних робіт.

Практична робота. Виготовлення плоских іграшок «Котик», «Вед­медик», «Зайчик».

6.5.               Сувеніри із текстильних матеріалів (8 год)

Що можна виготовити із текстильних матеріалів. Повторення основ­них прийомів роботи з тканиною, нитками, голкою. Творчий підхід у ви­борі матеріалу та оформленні сувенірів. Аналіз виконаних робіт. Гра «По­ле чудес» на тему: «Нитки і тканини».

Практична робота. Виготовлення подушечки для голок «Капелю­шок» і прихватки.

7. Робота з утилізованою пластмасовою продукцією (8 год)

Поняття про екологію. Вплив оточуючого середовища на здоров'я лю­дини. Пластичні маси у виробництві й побуті. Прийоми обробки пластмас. Правила безпечної роботи. Конструювання виробів з утилізованої пласт­масової продукції. Виготовлення іграшок і сувенірів із пластикових пля­шок. Оформлення виробів. Аналіз виготовлених робіт. Гра «Поле чудес» на тему «Хто в лісі живе?».

Практична робота. Виготовлення сувеніра «Букет квітів» і виробу за власним задумом.

8. Виготовлення виставкових робіт (12 год)

Виготовлення робіт на районну виставку дитячої творчості.

9. Екскурсія на виставку дитячої творчості (2 год)

Екскурсія на районну виставку дитячої творчості.

10. Підсумкове заняття (2 год)

Підсумки роботи за навчальний рік. Ігри, конкурси, вікторини.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

 • технологічні властивості природних матеріалів;
 • правила збирання, засушування й зберігання природних матеріалів;
 • основні правила створення площинної аплікації;
 • прийоми з'єднання деталей об'ємних виробів із природного матеріалу;
 • поняття про композицію, колірне коло;
 • конструктивність природних форм, різноманітність фактури паперу;
 • види художньої роботи з папером, технічне моделювання й конс­ труювання, дизайн;
 • умовні позначення ліній на ескізах, кресленнях і їхнє призначення; позначення місць нанесення клею;
 • назви геометричних тіл і фігур; прийоми виконання розгорток об'ємних фігур;
 • техніку аплікаційних робіт;
 • техніку витинанок;
 • головні та другорядні елементи в композиції;
 • види ниток і тканин, види художньої роботи з нитками і тканинами;
 • загальні поняття про пряжу, нитки, шпагат, тканину, природні й штучні волокна;
 • інструменти і приладдя для роботи з тканиною;
 • послідовність виготовлення аплікацій із відрізків ниток, іграшок на ос­ нові помпонів і мотків ниток; техніку аплікаційних робіт із клаптиків тканини;
 • шов «голка вперед», «через край», «петельний»;
 • мати поняття про екологію, навколишнє середовище;
 • про шкідливість забруднення навколишнього середовища і його вплив на здоров'я людини.

Учні мають уміти:

 • читати й виконувати найпростіші ескізи, малюнки проектованих виробів;
 • виконувати розмітку найпростіших розгорток виробів за допомо­ гою лінійки, кутника, циркуля;
 • виконувати прості об'ємні (напівоб'ємні) сконструйовані форми;
 • розрізняти кольори за світлом, теплі та холодні;
 • узгоджувати зображення композиції з форматом основи;
 • виготовляти сувеніри-аплікації, конструювати й виготовляти суве- ніри-іграшки, об'ємні вироби із картону та паперу;
 • володіти прийомами вирізування, обривання, надрізу, підрізу, зги­ нання, гофрування, скручування, нарізання паперу;
 • створювати сувеніри із природного матеріалу;
 • відрізняти лицьовий і зворотній бік тканини, робити розмітку на тканині, розкроювати тканину, виготовляти аплікації з відрізків ниток і клаптиків тканин, іграшки із ниток і тканини за викрійками;
 • виготовляти сувеніри з утилізованих пластмасових виробів.

 

разделитель

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Червень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Український календар. Спілкуємося українською

Погода

Друзі сайту
 • Відділ освіти Миргородської райдержадміністрації
 • Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського
 • Блог методиста Миргородського РМК Рожко Інни Сергіївни

 • Архів записів

  Copyright MyCorp © 2018 Конструктор сайтів - uCoz